Välkommen till oss!

I Schanzenviertel på Eimsbütteler Chaussee 86, finns ett skandinaviskt dagis som är unik i Hamburg - en förskola med skandinavisk pedagogik och skandinavisk personal.
Hit är barn mellan 1-6 år välkomna att tillsammans leka och
lära under pedagogisk ledning. Verksamheten präglas av mycket utomhusvistelse och stor vikt läggs vid musik och andra skapande aktiviteter. På vår förskola går skandinavisk och tysk kultur hand
i hand.

Barnen lär sig att se och förstå det land de bor i, samtidigt som skandinavisk tradition och kultur tas tillvara. Förskolan, som är politiskt och relgiöst obunden, bedrivs som ett föräldrakooperativ.

Vi har öppet mellan 8.00 och 16.00.

För mer information ring 040-24 18 32 84

Vi är lättast att nå på morgonen mellan 8.00 och 9.00.